Suomen eläimet

Luonnossa elävät Suomen eläimet

Suomen metsät kätkevät sisäänsä runsaasti erilaisia villeinä eläviä eläimiä aina pienistä jyrsijöistä suurpetoihin saakka. Maamme runsaat havu- ja lehtipuumetsät mahdollistavat moninaisen eläinkannan, ja siitä johtuen Suomessa on muuta Eurooppaa verraten runsaasti enemmän eläinlajeja. Suomen eläinlajit kattavat myös rauhoitettuja ja uhanalaisia lajeja, kuten saimaannorppia ja liito-oravia. Sen lisäksi luonnosta löytyy runsaasti rauhoittamattomia eläimiä, joita voidaan metsästää metsästyslakeja ja -lupia kunnioittaen. Muun eläimistön lisäksi Suomessa nähdään runsaasti erilaisia lintuja, joista suurin on metso. Metso tunnetaankin Keski-Suomen maakuntalintuna. Myös linnustosta löytyy rauhoitettuja lajeja, kuten kaikki pöllöt, mukaan lukien huuhkaja, lapinpöllö, hiiripöllö, suopöllö ja viirupöllö.

Suomen eläimet ja linnusto kattavat myös kotkat, jotka metsästävät päivällä. Suurin kotkalaji on merikotka, joka on niin ikään rauhoitettu. Eläimet Suomessa asuvat lähinnä metsien kätköissä, emmekä näe niitä niin usein kaupunkialueilla.

Suomen eläimet ja linnut, pöllö
Poroja

Eläimet Suomessa vapaana ja puolikesyinä

Vapaana ja puolikesyinä Suomessa elää jopa yhdeksän erilaista sorkkaeläintä. Näihin lukeutuvat hirvi, saksanhirvi, poro, villisika, mufloni, metsäkauris, metsäpeura, kuusipeura ja valkohäntäpeura. Näistä puolikesyksi luokitellaan poro. Sorkkaeläimistä suurin Suomessa elävä on hirvi ja pienin on metsäkauris.

Metsäkauriita Suomessa elää noin 30 000 kappaletta, joista 10 000 elää Ahvenanmaalla. Hirviä puolestaan tavataan läpi koko Suomen. Ne voivat painaa jopa 600 kiloa, kun taas metsäkauriit painavat 15-35 kiloa. Suomen hirvikantaa säännöstellään jatkuvasti, sillä ne aiheuttavat autoilijoille vaaratilanteita kuin myös niiden omalle maataloudelle.

Suomen pikkueläimet

Suomen pieneläimiin lukeutuvat erilaiset jänis- ja jyrsijälajit. Suurin jänislajeista on rusakko, jonka lisäksi Suomessa tavataan myös villikaneja ja metsäjäniksiä. Jyrsijälajeihin puolestaan lukeutuvat euroopan ja kanadan majavat, piisamit ja liito-oravat. Näistä piisamit ovat majavan kaltaisia eläimiä, jotka viihtyvät vesistöjen lähellä. Liito-oravat ovat puolestaan rauhoitettuja Suomessa.

Osaa Suomessa elävistä pieneläimistä tavataan vain eteläisessä Suomessa. Monet Suomen luontokohteet kuten luonnonpuistot ja kansallispuistot kätkevät sisäänsä lukuisia eri lajeja, sillä eläimet saavat elää niissä rauhassa ja täysin luonnonvaraisina. Ravintonsa ne saavat luonnosta, mutta ihmisten jättämät roskat ja varsinkin ruoantähteet kelpaavat niille myös ravinnoksi. Tämä ei tietenkään ole niiden parhaaksi, joten omat roskat kannattaa aina siivota pois varsinkin suojelluilta luonnonalueilta.

Suomen eläimet ja maamme petoeläimet

Suomessa elää myös useita eri petoeläinlajeja. Ne eivät kuitenkaan ole ihmisille vaaraksi, sillä ne karttavat ihmisten läheisyyttä ja pysyttelevät mieluummin omissa oloissaan. Suurimmat petoihin lukeutuvat Suomen eläimet ovat karhu, susi, kettu, ilves, ahma ja supikoira. Suomen luonto -lehti on jo esitellyt näistä lajeista monia, sillä niiden elämä kiinnostaa hyvin pitkälti kaikkia. Koska monet meistä ei ole tavannut yhtäkään suurta petoeläintä luonnossa, on niiden olemassa olo erittäin mielenkiintoista.

Pienemmät petoeläimiksi luokiteltavat eläinlajit ovat saukko, näätä, kärppä, mäyrä, minkki, lumikko, hilleri, vesikko ja naali. Monet näistä ovat rauhoitettuja lajeja, joten niitä ei saa tappaa minkäänlaiseen käyttöön, eikä niille myönnetä metsästyslupia kuin poikkeustilanteissa. Karhuja esiintyy ympäri maan ja niitä tavataan myös Etelä-Suomen kaupunkien läheisyydessä. Sudet puolestaan elävät Itä-, Länsi- ja Lounais-Suomessa, mutta joitakin yksilöitä saatetaan tavata myös muualla päin maata.