Tulvat Suomessa

post thumb
Uutiset
kirjoittanut Hemron/ 24 Apr 2017

Tulvat Suomessa

Taas on se aika vuodesta, kun tulva riski on suurimmillaan. Tulva tarkoittaa vesistön vedenpinnan nousua ja sen vaikutukset riippuvat maastosta sekä muista olosuhteista. Suomessa tulvat ovat olleet yleensä muihin Euroopan maihin verrattuna vähäisimpiä, mutta Suomessakin on koettu muutamia suuria tulvia.

Tulvat aiheuttavat usein ei-toivottuja vahinkoja, sillä vedenpinta saattaa nousta usein sinne, minne sen ei kuuluisi kuten esimerkiksi asumisalueille tai maanteille. Joen tulmiviminen voi tuoda niin paljon vettä tielle, että autolla ajaminen on mahdotonta. Tällöin apuna käytetään usein armeijan suuria rekkoja, joilla ihmisiä voidaan kuljettaa tien yli esimerkiksi töihin.

Keväisin tulvia aiheuttavat lumien sulaminen ja erityisesti jääpadot. Erityisesti Suomessa tulvat johtuvat nimenomaan yleisimmin jääpadoista eikä niinkään rankkasateista. Tulvia voidaan ehkäistä rakentamalla patoja ja pengertämällä rantoja. Joen varsilla asuvien kannattaa siis miettiä tarkkaan, kuinka lähelle rantaviivaa haluaa rakentaa. Tämä otetaan yleensä huomioon kaavoituksia tehdessä, sillä tulvat voivat aiheuttaa vakaviakin vesivahinkoja erityisesti kellarikerroksiin.

Suomessa on muutamia tulvarsiski alueita. Erityisesti Pohjanmaan jokivesistöt ovat erityisen tulvaherkkiä, sillä joet virtaavat laakeilla alueilla eikä joen virtaamistaa ole rauhoittamassa paljoakaan järviä. Tätä pahentaa myös se, että lumien sulaminen tapahtuu keväisin usein samaan aikaan, joten vettä tulee hyvin lyhyessä ajassa paljon. Myös Lapissa on suuren lumi- ja jäämäärän vuoksi usein suuriakin tulvia.

Jäänlähtö on useissa Suomen kunnissa selvä kesän tulemisen merkki. Suomessa järjestetäänkin useissa paikoissa jäiden lähtö -veikkauksia, jossa voi veikata, milloin jäät lähtevät liikkeelle. Jaossa on yleensä jännittäviä palkintoja ja veikata voi minkä ikäinen tahansa.

Suomessa on ollut muutamia suuria tulvia. Todella harvinainen ja laaja tulva on sattunut Suomessa viimeksi vuonna 1899. Vuonna 1966 Etelä-Suomessa satoi poikkeuksellisen paljon lunta ja tuona vuonna oli myös hyvin lämmin huhtikuu, joka sai lumen sulaamaan ennätys nopeasti. Vuonna 1984 Pohjanmaalla sattunut tulva aiheutti vahinkoja kuten asuinrakennuksien kastumista ja lisäksi useita peltoalueita oli veden peitossa. Vuonna 2005 Lapin tulvat olivat poikkeuksellisen rajuja ja tulvavahingot olivat Kittilän ja Ylä-Ounasjoen alueella jopa 4,7 miljoonaa euroa. Viimeksi tulvia on ollut vuonna 2013, jolloin voimakkaasti alkanut terminen kevät aiheutti koko Suomeen vakavaa tulvimista. Taas on se aika vuodesta, kun tulva riski on suurimmillaan. Tulva tarkoittaa vesistön vedenpinnan nousua ja sen vaikutukset riippuvat maastosta sekä muista olosuhteista. Suomessa tulvat ovat olleet yleensä muihin Euroopan maihin verrattuna vähäisimpiä, mutta Suomessakin on koettu muutamia suuria tulvia.

Tulvat aiheuttavat usein ei-toivottuja vahinkoja, sillä vedenpinta saattaa nousta usein sinne, minne sen ei kuuluisi kuten esimerkiksi asumisalueille tai maanteille. Joen tulmiviminen voi tuoda niin paljon vettä tielle, että autolla ajaminen on mahdotonta. Tällöin apuna käytetään usein armeijan suuria rekkoja, joilla ihmisiä voidaan kuljettaa tien yli esimerkiksi töihin.

Keväisin tulvia aiheuttavat lumien sulaminen ja erityisesti jääpadot. Erityisesti Suomessa tulvat johtuvat nimenomaan yleisimmin jääpadoista eikä niinkään rankkasateista. Tulvia voidaan ehkäistä rakentamalla patoja ja pengertämällä rantoja. Joen varsilla asuvien kannattaa siis miettiä tarkkaan, kuinka lähelle rantaviivaa haluaa rakentaa. Tämä otetaan yleensä huomioon kaavoituksia tehdessä, sillä tulvat voivat aiheuttaa vakaviakin vesivahinkoja erityisesti kellarikerroksiin.

Suomessa on muutamia tulvarsiski alueita. Erityisesti Pohjanmaan jokivesistöt ovat erityisen tulvaherkkiä, sillä joet virtaavat laakeilla alueilla eikä joen virtaamistaa ole rauhoittamassa paljoakaan järviä. Tätä pahentaa myös se, että lumien sulaminen tapahtuu keväisin usein samaan aikaan, joten vettä tulee hyvin lyhyessä ajassa paljon. Myös Lapissa on suuren lumi- ja jäämäärän vuoksi usein suuriakin tulvia.

Jäänlähtö on useissa Suomen kunnissa selvä kesän tulemisen merkki. Suomessa järjestetäänkin useissa paikoissa jäiden lähtö -veikkauksia, jossa voi veikata, milloin jäät lähtevät liikkeelle. Jaossa on yleensä jännittäviä palkintoja ja veikata voi minkä ikäinen tahansa.

Suomessa on ollut muutamia suuria tulvia. Todella harvinainen ja laaja tulva on sattunut Suomessa viimeksi vuonna 1899. Vuonna 1966 Etelä-Suomessa satoi poikkeuksellisen paljon lunta ja tuona vuonna oli myös hyvin lämmin huhtikuu, joka sai lumen sulaamaan ennätys nopeasti. Vuonna 1984 Pohjanmaalla sattunut tulva aiheutti vahinkoja kuten asuinrakennuksien kastumista ja lisäksi useita peltoalueita oli veden peitossa. Vuonna 2005 Lapin tulvat olivat poikkeuksellisen rajuja ja tulvavahingot olivat Kittilän ja Ylä-Ounasjoen alueella jopa 4,7 miljoonaa euroa. Viimeksi tulvia on ollut vuonna 2013, jolloin voimakkaasti alkanut terminen kevät aiheutti koko Suomeen vakavaa tulvimista.