Metsät Ovat Tärkeitä

post thumb
Uutiset
kirjoittanut Hemron/ 20 Apr 2015

Metsät Ovat Tärkeitä

Tämänkertaisessa suomenluontolehti.fi artikkelissamme haluamme paneutua metsien tärkeyteen ja niiden suojeluun. Kuten kaikki tiedämme, metsät ovat kotimaamme Suomen valtiolle iso taloudellinen hyöty, mutta on myös hyvä muistaa niiden tärkeys maapallon hyvinvoinnille. Maapallolla vallitseva ekosysteemi tarvitsee toimiakseen muun muassa kahta erittäin tärkeää tekijää, meriä sekä metsiä. Näissä molemmissa asuu suurin osa ympäristöllemme tärkeistä elinlajeista. Metsien hävittäminen on nykypäivänä todella iso ongelma, sillä niitä kaadetaan huomattavasti nopeammin kuin saisi. Tämä vaikuttaa vahvasti maapallolla vallitsevaan ekosysteemin. Erityisesti sademetsien kaataminen eteläisemmissä valtioissa on suuri ongelma ekosysteemille ja lisäksi niihin liittyy usein myös ihmisoikeuksien loukkaamista. Metsiä kaadetaan muun muassa paperiteollisuuteen tarvittavan materiaalin ja karjojen laidunmaiden vuoksi. Palmuöljy on myös yksi tekijä minkä takia metsissä on niin paljon hakkuualueita, tarkemmin kohdistettuna ne sijoittuvat enimmäkseen Malesian ja Indonesian sademetsin alueelle. Palmuöljyä hankittaessa samalla menehtyy useita orankien elinalueita jotka ovat näin ollen erittäin uhanalaisia sukupuutolle.

Onneksemme nykyään metsien suojelusta puhutaan yhä enemmän ja enemmän. Ihmiset ovat ymmärtäneet että osassa metsissä on niin paljon tärkeitä tiettyjä elinlajeja että ne on rahoitettu lailla. Tämä on erittäin hyvä edistysaskel maapallomme tulevaisuuden kannalta. Valitettavasti tähän ei ole kuitenkaan vieläkään paneuduttu tarpeeksi, sillä esimerkiksi kotosuomessamme on vielä paljon puutteita metsien suojelussa. Esimerkiksi Etelä-Suomessa on useita eri kohteita jotka pitäisi rauhoittaa kokonaan ja lisätä suojelualueiksi. Tilastollisesti Etelä-Suomessa on suojeltuja metsiä ainoastaan murto-osa. Suomessa metsiä kaadetaan enimmäkseen metsätalouden vuoksi, joka on valtiolle suurimpia taloudellisia hyötyjä. On kuitenkin hyvä muistaa, että samalla tuhoamme maapallon ekosysteemiä ja ajamme erilaisia yksittäisiä lajeja sukupuuton partaalle.

Miten metsiä voisi suojella paremmin? On ymmärrettävää että hakkuu alueita tehdään taloudellisien asioiden kantilta, mutta on useita erilaisia ratkaisuja miten se voitaisiin hoitaa paremmin. Esimerkiksi erilaisten sertifioiden noudattaminen, kulutuksen vähentäminen ja erilaisten vaihtoehtoisien hakkuutapojen käyttö edesauttaisi metsien säilymistä. Ekologit ovat arvioineet että jos metsistä suojeltaisiin noin 10 prosenttia, erilaisten lajien turvaaminen olisi lähes tyydyttävällä tasolla. Tällä hetkellä Suomi on tässä tavoitteessa noin puolivälissä eli 5 prosentissa, mutta suunta on onneksemme parempaan päin. Suojelualueita pitäisi määrällisesti kaksinkertaistaa jotta pääsemme ekologien arvioimaan tavoitteeseen. Hakkuumenetelmissä voitaisiin suosia mieluummin niin sanottua pehmeää hakkutapaa, eli hakkuualueet valittaisiin tarkemmin jolloin käytettäisiin vähemmän maanmuokkausta ja avohakkuuta. Lain määräämät pykälät edesauttavat myös metsien tulevaisuutta, esimerkiksi FSC sertifiointi pakottaa muun muassa metsänhoitajia säästämään vähintään viisi prosenttia heidän omistamistaan metsistä. Tämä ei kuitenkaan korvaa metsien suojelua, mutta FSC sertifiointi toimii hyvin täydentävänä tekijänä rauhoitettujen ja suojelualueiden kera. Sahatavaran, soijan, paperiteollisuuden ja palmuöljyn vuoksi kaadettavat metsät eivät kestä niiden aiheuttamia tuhoja. Meidän tulisi vähentää kulutusta huomattavasti jotta tulevaisuutemme olisi taattu.

Yksittäinen kuluttaja voi myös vaikuttaa metsien tulevaisuuteen. Mikäli satut omistamaan suvun tai omaa metsää, rauhoita se, tee hyvää luonnon ja ekosysteemin puolesta. Innofor niminen yritys antaa erilaisia neuvoja ja palveluita koskien luonnonmukaista metsänhoitoa. Vieraillessasi paikallisessa rautakaupassa, osta trooppisen puun sijasta kotimaista puuta, näin et tue laittomilta hakkuumailta tuotuja materiaaleja. Kotimainen puu on aina kaadettu lain määräämissä raameissa, mutta trooppinen puu tulee usein laittomilta sademetsien hakkuu alueilta ja niitä ostamalla voisi todeta että tuet laitonta toimintaa. Älä suosi palmuöljyä, sillä sitä hommataan laittomilta sademetsin hakkuu alueilta, kuten aiemmin artikkelissamme mainituissa Indonesiassa sekä Malesiassa. Palmuöljyä käytetään muun muassa Nesteellä tarjottavassa dieselissä ja useissa eri elintarvikkeissa. Muistathan että sademetsät ovat maapallomme hyvinvoinnille elintärkeä asia.

Tässä tämänkertainen artikkelimme, toivottavasti se herätti sinussa jonkinlaisia tunteita. Lisäyksenä vielä loppuun: Mikäli luulet lähellä olevan retkikohteen tai metsän tulevaisuuden näkymät huonoksi, voit ottaa yhteyttä erilaisiin luonnonsuojelujärjestöihin, kuten Luonto-Liittoon tai Suomen luonnonsuojeluliittoon.